ONDB leden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Marieke de Geus

Partiar B.V.

Bezoekadres

Madame Curiestraat 24b
2171 TW Sassenheim
(0252) 23 16 85
(06) 24 42 66 26

Postadres

Postbus 100
2215 ZJ Voorhout
E mdegeus@partiar.nl
W www.partiar.nl

Een executeur is verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling van een nalatenschap. Als onafhankelijke executeur neemt Partiar B.V. de gehele of gedeeltelijke afwikkeling van een nalatenschap uit handen.

Om er zeker van te zijn dat uw belangen na uw overlijden goed worden behartigd is het mogelijk om Partiar B.V. in uw testament tot executeur te benoemen. Bent u zelf erfgenaam in een nalatenschap, dan kunt u Partiar als gevolmachtigde aanwijzen. (denk aan verstoorde familieverhoudingen, incompleet beeld van alle erfgenamen of het ontbreken van de noodzakelijke kennis)

Wij verzorgen de benodigde notariële stukken die de basis vormen voor de afwikkeling (bijvoorbeeld de verklaring van erfrecht) en blijven verantwoordelijk tot de verdeling van de erfenis daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Alles gebeurt in overleg met erfgenamen. Het is immers altijd maatwerk. Erfgenamen behouden hun stem bij belangrijke keuzemomenten en worden altijd betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Partiar B.V. heeft nauwe banden met uitvaartverzorgers (nazorg), bewindvoerders, mentoren, verzekeraars, notariskantoren en gemeentes.