Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per mail of per post) naar de secretaris. Opzegging kan alleen per einde van het lopende kalenderjaar. Opzegging dient daarbij uiterlijk vóór 1 december van het lopende jaar te geschieden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap nog door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.