Contributie 

De contributie van de ONDB bedraagt ​​op dit moment € 200,- (exclusief btw) per kalenderjaar. De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Bij aanmelding in de tweede helft van het jaar, dus vanaf 1 juli, dient men voor de rest van dat jaar de halve contributie te betalen.  

Voor deze contributie ontvangen de leden een attractief, innovatief, informerend, afwisselend en bovenal een informeel jaar vullend programma.