Ondernemersnetwerk duin- en bollenstreek
;
checkToLogin()) { //--- Inlog is nog niet geblokeerd voor deze gebruiker. //Pak gebruiker gegevens $user_check = get_data_arr("SELECT * FROM `{$tabelnaam}` WHERE `{$gebruikersnaam_kolom}` ='{$DATA['username']}' AND `{$wachtwoord_kolom}` = '{$wwoord}' AND `Goedgekeurd` = 'on'"); if (!empty($user_check)) { $resume = true; if ($thisconfig['bezoekers_type_tabelnaam'] != '' and $thisconfig['bezoekers_tabel_type'] != '') { //bezoekers types is ingeschakeld $resume = false; $bezoekerstype = $user_check[0][$thisconfig['bezoekers_tabel_type']]; $paginatypes = get_data_arr("SELECT pagina_id,bezoekertypes FROM {$thisconfig['T_pagina']} WHERE pagina_id='{$DATA['page']}'"); if ($paginatypes[0]['bezoekertypes'] == '') { $resume = true; } else { $btypes = explode(',', $paginatypes[0]['bezoekertypes']); if (in_array($bezoekerstype, $btypes)) { $resume = true; } } } if ($resume) { if (!empty($DATA['koekie'])) { //setcookie("userid", $user_check[0]['artikel_data_id'], time()+$ongeveer_een_jaar); setcookie("username", $DATA['username'], time() + $ongeveer_een_jaar, '/'); setcookie("password", $DATA['password'], time() + $ongeveer_een_jaar, '/'); } //Snor, ingelogd. $_SESSION['gebruiker'] = $user_check[0]; $_SESSION['ingelogd'] = 1; $loginblokker->setGelukt(); //javascript refresh, zodat hij nu de echte pagina te zien krijgt. echo ''; } } elseif ($globals['linkerbalk'] !== 1) { //Fout $loginblokker->setMislukt(); echo 'Verkeerde combinatie.
'; } } else { echo '6 maal verkeerd ingelogd, je bent voor 10 minuten geblokkeerd.
'; } } } ?> Voor deze pagina is inloggen vereist, vul hier uw gegevens in.
Wachtwoord vergeten?

Gebruiker:
Wachtwoord:
Onthoud inlog gegevens op deze computer.