AANKONDIGING | 21-02-2023

Bijzondere jaarvergadering met Edwin de Wolf

Op 21 februari houden we onze jaarlijkse ledenvergadering in theater de Muze in Noordwijk. Na 2 jaar online nu weer een fysieke jaarvergadering. En met een bijzondere gast: Edwin de Wolf.
Tijdens een vredesmissie in Bosnië liep deze militair op een anti-personeelsmijn, waardoor hij zijn linkerbeen kwijtraakte. In 2016, 2017 en 2018 won hij medailles tijdens de Invictus Games. Na het officiële deel van de vergadering vertelt hij over zijn geschiedenis. Een verhaal over Leiderschap, moed, toewijding en extreme veerkracht.
Voordat Edwin zijn verhaal doet, gaan we vergaderen. Het bestuur belooft dat het een efficiënte vergadering wordt. Kort en bondig. En staan wel enkele belangrijk zaken op de agenda. Zo stappen Ingrid Kuijt, Marieke de Geus en Marlies Spoormaker na jarenlange trouwe dienst op uit de activiteitencommissie.

De ledenvergadering is dit jaar in De Muze in Noordwijk. Hét culturele hart van Noordwijk. Naast de vele voorstellingen en films is De Muze ook het centrum voor de culturele verenigingen van Noordwijk. Inloop is vanaf 19:30 uur, aanvang vergadering 20:00 uur. Op het Wantveld direct naast de Muze is volop parkeergelegenheid.

Dit mag je eigenlijk niet missen. Kom met je privé partner naar dit indrukwekkende verhaal luisteren en laat je inspireren aanstaande dinsdagavond...
We zien je graag!

 

Van de voorzitter

Hans Zwetsloot
STOL architecten bv
(0252) 21 69 62


Het ONDB gaat dit keer met de ALV 2023 het theater in . . . .


Beste Lezer,

Komende ONDB-bijeenkomst is het weer de jaarlijkse ALV en die gaan we dit keer gelukkig niet nóg een keer via ZOOM doen. Nee, we pakken dit keer groots uit, want we gaan gewoon weer het theater in . . . .
 
Alleen dat doen we natuurlijk niet voor onszelf als ONDB-bestuur (want wij zijn dit keer gelukkig alleen maar het voorprogramma), maar dat doen we juist voor het speciale hoofdprogramma: Edwin de Wolf. Na de eerdere geslaagde presentaties van onder meer André Kuipers en Jan Lammers hebben we met hem weer een aansprekende persoonlijkheid met een uniek verhaal weten te strikken. Zie daarvoor ook de overige informatie in deze nieuwsbrief.

Komende week zullen de vergaderstukken nog aan jullie toegestuurd worden. Dat bestaat dit keer uit de notulen van de ALV 2022, de agenda voor de ALV 2023 en op voorhand ook weer alvast de traditionele Powerpoint-presentatie, waarin gelijk ook al alle financiële stukken opgenomen zijn. Dat laatste werkte vorig jaar ook goed.

Hieronder stip ik op voorhand alvast een paar van de komende agendapunten aan (zie ook de Powerpoint):

Na de digitale ALV hebben we in de loop van het afgelopen jaar gelukkig weer een groot aantal bijeenkomsten kunnen organiseren, met het ONDB-gala bij LIMES aan den Rijn als grandioos hoogtepunt. Qua financieel resultaat hebben het voor 2022 geprognotiseerde verlies (van ca. € 18.000,--) slechts bescheiden weten te overschrijden, want het verlies is, ondanks dat we in 2022 met slechts 2/3e van de contributie gewerkt hebben, uiteindelijk “slechts” op ca. € 20.000,-- uitgekomen. Naar onze mening een te verwaarlozen en acceptabel verschil. Hans van Klaveren zal de cijfers uiteraard nog wat nader toelichten op de ALV, maar hier alvast de hoofdpunten.

Over de begroting voor 2023 is op zich niet zo heel veel bijzonders te melden; dat geschiedt door de jaren heen altijd al via een bestendige gedragslijn, waarbij alleen de twee grootste “corona-jaren” (2020 en 2021) natuurlijk een uitzondering zijn geweest. Dat hebben we in 2021 en 2022 dan ook passend gecompenseerd middels tijdelijke contributieverlagingen. Maar daar komt nu toch echt een einde aan. Om de bewuste en structurele daling van het eigen vermogen nu langzaamaan een halt toe te roepen, stellen we voor 2023 nu juist een contributieverhoging voor (zie verderop), hetgeen uiteraard ook al in de begroting verwerkt is.

Voor 2023 begroten we uiteindelijk nog wel een verlies; nu van ca. € 16.000,--, maar dat verlies wordt grotendeels gevormd door een eenmalige aanpassing van de inmiddels sterk verouderde website-/ledenbestandsoftware, die gelet op alle storingen en problemen van het vorige jaar, na 10 jaar dringend aan een grondige actualisatie toe was. Die behoorlijke investering (ca. € 11.000,--) schrijven we in deze begroting dan gelijk in één keer af, zodat hij niet meer door hoeft te lopen naar de komende jaren. Daarmee beginnen we dan langzamerhand eindelijk wat meer in de buurt van de ooit onszelf opgelegde “Willem-Vriend-norm” te komen, waarin we stelden dat een eigen vermogen van zo rond de één keer de jaarcontributie een gezonde financiële situatie zou zijn. Dat stadium hopen we dan volgend jaar eindelijk zo’n beetje bereikt te hebben.

Rekening houdend met alle prognoses “resteert” er een budget” voor de Activiteitencommissie voor dit jaar van € 42.500,-- gesteld. Het is aan de Activiteitencommissie om het event-programma daar zoveel mogelijk op aan te laten sluiten. Ze zitten al weer boordevol ideeën voor ONDB-events, dus dat komt echt wel goed, maar mochten jullie zelf ook nog leuke ideeën hebben, dan kunnen die natuurlijk altijd nog even aangedragen worden. En mocht je zelf ook je eigen bedrijf eens een keer nadrukkelijk onder de aandacht willen brengen, dan kunnen jullie ook zelf gewoon even iemand van de Activiteitencommissie benaderen om daar de mogelijkheden eens van te bespreken. Ten aanzien van een dergelijk bedrijfsbezoek draagt het ONDB dan in de regel ook voor een deel mee in de kosten.

De financiële stukken, die door Hans van Klaveren verzorgd zijn, zijn inmiddels al door de kascommissie (bestaande uit Paul v.d. Putten en Kees-Jan van Wezel) gecontroleerd en die zijn daarbij akkoord bevonden. Het bestuur dient alleen nog formeel décharge verleend te worden voor het gevoerde (financiële) beleid. Maar dat is straks aan de vergadering.

Het belangrijkste financiële agendapunt is naar mijn mening het vaststellen van de, door het bestuur voorgestelde,  verhoging van contributie voor 2023 met € 50,-- (van € 150,-- naar € 200,--) voor alle bestaande leden. Dit is voornamelijk ingegeven doordat we, ook met de in de wereld om ons heen inmiddels behoorlijk gestegen kosten, nog steeds een gelijkwaardig eventprogramma willen kunnen blijven organiseren. Wat dat betreft blijven we ook met die bescheiden verhoging van de contributie naar mijn mening nog steeds het “economisch meest aantrekkelijke” ondernemersnetwerk.

Dat bedrag van € 200,-- geldt dan uiteraard ook voor de nieuwe leden, die zich vóór 1 juli 2023 aanmelden, terwijl voor degenen die zich pas na 1 juli 2023 aanmelden de contributie op € 100,-- zal worden vastgesteld (alle bedragen zijn excl. b.t.w.).

Het is daarbij aan de ALV om in te stemmen met de voorgestelde verhoging. Lijkt me op zich een "hamerstuk" dit besluit, want dan hoeft het niet ten koste van het eventbudget voor de Activiteiten Commissie te gaan, maar het is uiteindelijk toch aan de vergadering om het ook echt te besluiten.

De uitgaansdag voor de Kinderen van de Voedselbank is ook in 2022 helaas weer niet doorgegaan. Wel hebben we een deel van het nog bestaande “Voedselbank-budget” op andere wijze besteed aan activiteiten voor de Kinderen, hetgeen vanuit die zijde enorm gewaardeerd is. Daar zal Fred  Duijnstee verder nog het een en ander over vertellen op de ALV.

Het verslag van de Activiteitencommissie over 2022 zal gelukkig weer wat langer zijn dan dat over 2021 in de vorige ALV. We hebben uiteindelijk toch best wel weer veel kunnen doen. Dus we kijken dan ook met trots en veel plezier terug op datgene wat er allemaal weer door de “kanjers” van de Activiteitencommissie georganiseerd is. Aan Daniel Sandifort om dat verder nog weer eens toe te lichten en om ook een tipje van de sluier op te lichten van hetgeen er inmiddels allemaal alweer in het verschiet ligt.

In de Activiteitencommissie hebben we dit jaar te maken met drie vertrekkende leden, namelijk: Marieke de Geus, Ingrid Kuijt en Marlies Spoormaker. Zij heeft er daarmee dan respectievelijk 14, 13 en 10 jaar in de Activiteitencommissie op zitten, waarvoor we ze als ONDB enorm en op gepaste wijze willen bedanken. Dus dat zullen we in de ALV op de gebruikelijke gepaste wijze doen.

In de bestuur treedt Nicole Oude Velthuis dit jaar helaas alweer af. Zij heeft er daarmee dan één jaar bestuur opzitten, waarvoor we ook haar van harte willen bedanken. Met name haar groeiende werkportefeuille in combinatie met haar gezinsleven geeft haar te weinig ruimte voor haar bestuursfunctie. Vooral dat eerste is voor haar top natuurlijk, maar dat betekent wel dat wij weer op zoek moesten naar nieuwe kandidaat-bestuursleden.

Op de oproep in de nieuwsbrief is verder geen reactie binnengekomen, dus we zijn zelf op zoek gegaan. En we zijn heel erg blij dat we de twee eerder genoemde “ras-ONDB’ers” Marieke en Ingrid bereid hebben gevonden om zich alsnog kandidaat te stellen om in het bestuur plaats te nemen. Wij willen ze dan ook graag allebei in de ALV voordragen als kandidaat-bestuurslid, waarbij zij dan gezamenlijk de vrijkomende rol van secretaris en de al jaren onbezette rol van bestuurslid communicatie (die ik dan dus zelf maar vervulde) zullen gaan oppakken. Aan hun inzet en betrokkenheid zal het niet liggen. We hopen dan ook van harte dat iedereen zich unaniem kan vinden in deze voordracht, maar dat komt ook verder wel bij de vergadering; ook dat lijkt me op zich een “hamerstukje”.

Namens het voltallige bestuur hoop ik jullie dinsdag de 21e februari weer in Theater de Muze te mogen verwelkomen; dit om allereerst de ALV 2023 te kunnen afhandelen en vervolgens vooral ook te kunnen genieten van het hoofdprogramma: Edwin de Wolf . . . .

Hans Zwetsloot

(voorzitter ONDB)