AANKONDIGING | 15-02-2022

ONDB online jaarvergadering 2022

Als bestuur van het ONDB willen we je, mede namens de Activiteitencommissie, graag van harte uitnodigen voor de algemene jaarvergadering van het ONDB. De 'ALV' wordt ook dit jaar weer ‘online’ gehouden via ZOOM. Deelname is zeer eenvoudig. Als je op de link in de mail klikt kun je direct deelnemen. Maar het is wel aan te raden om ZOOM vooraf alvast te downloaden op jouw device: https://zoom.us/downloadStart van de vergadering is om 20:00 uur.
Klik vanaf 19:30 uur op onderstaande link:
https://zoom.us/ondbjaarvergadering


Je kunt dan eventuele vragen al via de ‘chatfunctie’ met ons delen.


De vergaderstukken kun je bekijken via deze link

En vergeet dan straks ook vooral niet het document 'ONDB voooor-teguuuh.pdf'
te printen zodat je actief kan deelnemen aan de stemmingen  ;-)

We zien je graag bij de ledenvergadering van ONDB. Tot vanavond !

Namens het bestuur en de activiteitencommissie,

Hans Zwetsloot / voorzitter
Joyce Lustberg / secretaris
Hans van Klaveren / penningmeester
Daniel Sandifort / voorzitter activiteitencommissie
Fred Duijnstee / coördinator goede doelen
 
Werken met ZOOM
Deelnemen aan de vergadering gaat heel eenvoudig door op de link in de uitnodiging te klikken.
Je kunt vanaf ieder apparaat deelnemen aan de vergadering. Heb je geen webcam? Geen probleem. Gebruik dan je smartphone om toch deel te kunnen nemen aan de ONDB jaarvergadering. Je kunt ZOOM ook via de stores eenvoudig op je smartphone installeren.

Op het moment dat je deelneemt aan de vergadering worden je audioinstellingen op mute gezet. In de app kun je er ook voor kiezen om je achtergrond te vervagen. Alle deelnemers wachten in een virtuele lobby totdat de organisator hen toelaat tot de vergadering.

Nog geen ZOOM? Download de app dan alvast op https://zoom.us/download (desktop) of ga naar één van de app-stores in je telefoon.

We zien je graag.

 

Van de voorzitter

Hans Zwetsloot
STOL architecten bv
(0252) 21 69 62

Het ONDB gaat dit keer wederom digitaal met de ALV 2022 . . . .


Beste Lezer,

Komende ONDB-bijeenkomst is de jaarlijkse ALV. Alleen dat kunnen we dit keer helaas nog steeds niet live doen, vandaar dat het dit jaar dan maar een digitale bijeenkomst moet gaan worden via ZOOM . . . .
Komende week zullen de vergaderstukken nog met jullie gedeeld worden. Dat bestaat dit keer uit de notulen van de ALV 2021, de agenda voor de ALV 2022 en op voorhand alvast de traditionele Powerpoint-presentatie, waarin gelijk ook al alle financiële stukken opgenomen zijn. Eventuele vragen zijn daarbij op voorhand al per mail te stellen, maar dat kan straks ook gedurende de vergadering in de chat.

Hieronder stip ik op voorhand alvast een paar van de komende agendapunten aan (zie ook de Powerpoint):

We hebben in de loop van het afgelopen jaar gelukkig toch weer een aantal bijeenkomsten kunnen organiseren, maar uiteindelijk ging alles aan het einde van het jaar toch weer verplicht op slot. Dus qua financieel resultaat hebben het voor 2021 geprognotiseerde verlies (van ca. € 26.000,--) “helaas “niet kunnen halen, want het verlies is ondanks het contributie-loze jaar uiteindelijk “slechts” op ca. € 17.000,-- uitgekomen.

Voor 2022 stellen we wederom een contributiekorting voor (dit keer van € 50,--; zie verderop) en van daaruit rekening houdend met een derde minder aan inkomsten begroten we voor dit jaar opnieuw een verlies; nu van ca. € 18.000,--. Dit om op die manier (nu dan maar over een totale periode van inmiddels drie jaar) dan toch nog eens die, al jaren beoogde, verantwoorde verlaging van het eigen vermogen te kunnen realiseren. Zodra het weer allemaal verantwoord kan is het aan de Activiteitencommissie om het event-programma daar zoveel mogelijk op aan te laten sluiten. Ze staan barsten al van de ideeën en staan er al voor te popelen. En mochten jullie zelf ook je eigen bedrijf eens een keer nadrukkelijk onder de aandacht willen brengen, dan kunnen jullie ook zelf gewoon even iemand van de Activiteitencommissie benaderen om daar de mogelijkheden eens van te bespreken. Ten aanzien van een dergelijk bedrijfsbezoek draagt het ONDB dan in de regel ook voor een deel mee in de kosten.

De financiële stukken, die door Hans van Klaveren verzorgd zijn, zijn inmiddels al door de kascommissie (bestaande uit Martin Bunschoten en Paul v.d. Putten) gecontroleerd en die zijn daarbij akkoord bevonden. Het bestuur dient alleen nog formeel décharge verleend te worden voor het gevoerde (financiële) beleid. Maar dat is straks aan de vergadering.

Het belangrijkste financiële agendapunt is naar mijn mening het vaststellen van de, door het bestuur voorgestelde,  tijdelijke verlaging van contributie voor 2022 met € 50,-- (van € 150,-- naar € 100,--) voor alle bestaande leden. Dit mede vanwege het feit dat we de eerste maanden uiteindelijk ook nog niets hebben kunnen organiseren. Dit bedrag van € 100,-- geldt dan ook voor de nieuwe leden, die zich vóór 1 juli 2021 aanmelden, waarbij voor degenen die zich pas na 1 juli 2021 aanmelden de contributie op € 75,-- blijft staan (alle bedragen zijn excl. b.t.w.).

Lijkt me een "hamerstukje" dit besluit, maar het is uiteindelijk toch aan de vergadering om het ook echt te besluiten.

Ook de uitgaansdag voor de Kinderen van de Voedselbank is in 2021 helaas weer niet doorgegaan. Voor dit jaar hopen we er natuurlijk weer wel op uit te mogen trekken, dus wie zich eventueel nog wil opgeven om zich in augustus één dag belangeloos in dienst van de "Kinderen van de Voedselbank" te willen zetten kan zich altijd nog even aanmelden bij de "grote man" van deze bijzondere dag: Fred Duijnstee: fred@gebranwh.nl.

Het verslag van de Activiteitencommissie is vrij kort dit jaar. Zoveel hebben we tenslotte niet zo heel veel kunnen doen, helaas. Maar we kijken uiteraard wel met trots en veel plezier terug op datgene wat er uiteindelijk toch nog wel allemaal doorgegaan is: de Footgolf bij Tespelduyn, de Sloepentocht bij Olympia Charters, de “strand”-bijeenkomst bij Zand en het bedrijfsbezoek aan Oomen Opslag in Katwijk.

In de bestuur treedt Joyce Lustberg dit jaar af en zij heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Zij heeft er daarmee dan zes jaar bestuur opzitten, waarvoor we haar als ONDB van harte willen bedanken. Als bestuur denken we in Nicole Oude Veldhuis (van Oude Veldhuis Organizing) een goede vervanger gevonden te hebben, dus die willen we in de ALV graag voordragen als kandidaat-bestuurslid, waarbij zij dan de vrijkomende rol van secretaris zal gaan oppakken. We hopen dat jullie je allen kunnen vinden in deze voordracht, maar dat komt ook verder wel bij de vergadering; ook dat lijkt me op zich een “hamerstukje”.

Namens het voltallige bestuur hoop ik u dinsdag de 15e februari digitaal te mogen verwelkomen om gezamenlijk met u de ALV 2022 te kunnen afhandelen . . . .

Hans Zwetsloot

voorzitter ONDB