AANKONDIGING | 15-09-2020

ONDB nieuwsbericht

Jammer, maar helaas . . . .


Beste ONDB'er,

Waar wij er twee maanden geleden nog vol enthousiasme op aanstuurden om in september eindelijk weer eens op veilige wijze een nieuw ONDB-event te kunnen organiseren, moeten wij jullie (en ook onszelf) toch helaas teleurstellen. In de huidige omstandigheden waarin we op dit moment verkeren achten wij het uiteindelijk toch nog steeds niet verantwoord genoeg om op een “ONDB-achtige” manier bij elkaar te komen. Want juist in dat laatste zit hem de crux . . . .

Een ONDB-bijeenkomst kenmerkt zich door de grote mate van onderlinge interesse en interactie binnen de groep. Wat we ook organiseren, daarin bouwen we altijd royaal de tijd in om ook nog te kunnen netwerken. Vrijwel iedereen kent elkaar persoonlijk en heeft oprechte interesse hoe het met de anderen gaat. Zeker in deze bijzondere tijd, waar we de meesten van ons elkaar eigenlijk al veel te lang niet meer in levende lijve zijn tegengekomen, en waar we inmiddels allemaal “ons eigen verhaal” hebben. Maar in deze “kruisbestuiving”, die we altijd als een groot goed zullen blijven koesteren, schuilt ironischerwijs op dit moment nu juist het grote gevaar . . . .

Hoezeer we de onderlinge afstand aanvankelijk ook zouden kunnen regelen en hoezeer we iedereen vooraf ook op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid zouden kunnen wijzen, elk event zal vrijwel zeker eerder op een mislukking dan op een succes uitlopen. En dat willen wij nu eenmaal niet op ons geweten hebben . . . .

Ofwel we gedragen ons allemaal voorbeeldig en we gaan na afloop weer naar huis met het gevoel vrijwel niemand gesproken te hebben, waardoor het eigenlijk geen echt “ONDB-gevoel” zal opleveren. Ofwel we zoeken gaandeweg de avond toch steeds meer spontaan het onderlinge contact op, waarbij er in no-time allerlei ongewenste situaties met veel te weinig onderlinge afstand zullen ontstaan. En hoezeer je dat die avond dan zelf eventueel nog zou willen voorkomen (want dat hadden we vooraf toch immers afgesproken) of zou willen bijsturen, je bent daarin misschien nog wel het meest afhankelijk van het gedrag van de anderen en die heb je nu eenmaal niet allemaal in de hand . . . .

Dus het beoogde bedrijfsbezoek bij De Bosrand in Oegstgeest is voor nu helaas geen optie. En nee, het wordt daarvoor in de plaats ook geen “gezellig” diner, waar je de hele avond op voldoende afstand van elkaar op één plek moet blijven zitten (waarbij af en toe switchen van tafel organisatorisch ook niet echt als werkbare optie gezien wordt). En nee, het wordt ook niet met zijn allen op “corona-veilige” wijze naar een voorstelling of een optreden gaan. Het wordt dus niet per se bij elkaar komen, omdat dat “zo nodig moet”, maar het wordt gewoon “geduld hebben” tot het allemaal wel weer veilig op een “ONDB-achtige wijze” kan. Ook al betekent dat voor nu dan toch een beetje een “verloren jaar”. Jammer, maar helaas . . . .

Om die reden hebben wij er als bestuur in ieder geval alvast toe besloten dat we de voor 2020 betaalde contributie ook voor 2021 willen laten gelden. Dat moet dan op zich in februari nog wel door de ALV (dus door jullie zelf) goedgekeurd worden, maar dat lijkt ons in deze toch niet meer dan een “hamerstuk” . . . .

Tot zover de berichtgeving voor nu. Wij zullen ons vanzelf weer melden zodra er naar ons oordeel weer wel iets verantwoord mogelijk is. En jullie kunnen erop vertrouwen dat we dat scherp in de gaten houden . . . .

Namens bestuur en activiteitencommissie wens ik jullie voor de komende tijd alle succes en geluk toe en vooral ook een goede gezondheid . . . .

Hans Zwetsloot

(voorzitter ONDB)


 

Van de voorzitter

Hans Zwetsloot
STOL architecten bv
0252-216962