AANKONDIGING | 21-07-2020

ONDB nieuwsbericht

15 miljoen mensen, op dat hele grote stukje aarde . . . .


Beste ONDB'er,

Op het moment dat ik dit schrijf zijn er inmiddels wereldwijd bijna 15 miljoen geregistreerde Corona-besmettingen. Wat ooit, december vorig jaar, ergens op een foodmarkt in Wuhan begon, en zich van daaruit als een "vleermuizenplaag" over de hele wereld uitspreidde, laat nog steeds diepe sporen na. En naar het zich laat aanzien zal het daarbij zeker niet bij die 15 miljoen mensen blijven . . . .

De aanpak om deze pandemie de baas te worden is in vrijwel elk land anders. Van keihard ingrijpen met extreme lockdowns tot presidentiële bagatellisering met soms zelfs maximale vrijheid (met uiteindelijk toch besmette presidenten (of premiers) tot gevolg). En nog steeds weten we met zijn allen niet wat daarbij nu de juiste aanpak had moeten zijn. Het eerste is eigenlijk niet goed mogelijk zonder dat dat uiteindelijk tot burgerlijke ongehoorzaamheid zal leiden (denk aan: "die schrijf je niet de wetten voor") en de maximale vrijheid, waarvan we inmiddels alweer een aantal losgeslagen voorbeelden voorbij hebben zien komen, is ook al meermalen op een onbeheersbaar fiasco uitgelopen . . . .

Wat wel duidelijk is, is dat iedereen in Nederland zich er inmiddels een mening over gevormd heeft en dat die meningen daarbij steeds verder uit elkaar komen te liggen. Aan de ene kant is er een grote groep, die denkt dat een passend virus simpelweg de "holy grail" zal zijn en dat de hele wereld daarna gewoon weer op dezelfde voet zou moeten kunnen doorgaan, als waar we eind februari (net na de wintersport en de carnaval) met zijn allen gebleven waren. En aan de andere kant is er een andere groep, die voornamelijk uit "complot-denkers" bestaat en die stellig van mening is dat dit alles met opzet ontstaan is. Simpelweg bedacht en opgestart door een paar "machtigen der aarde", die uit gezamenlijk zijn op algehele wereldheerschappij en -controle. Alles met als doel om alle mensen geïnjecteerd te krijgen met een door hen gemanipuleerd vaccin, met zelfs een continu uit te lezen micro-chip erin. Gelukkig bestaat er ook nog steeds die allergrootste groep, die daar ergens tussen in zit. Maar dat is vooral ook, omdat we het allemaal gewoonweg nog niet weten . . . .   

En dat we het nog niet allemaal weten ligt voor een deel niet eens aan onszelf. Dat komt namelijk ook door de manier hoe al het Corona-nieuws aan ons verteld wordt. En juist daar zit hem de crux. Daar blijken wetenschap, politiek en media vaak niet altijd dezelfde belangen te hebben. Niet alleen onderling in een bepaald land, maar die soms grote belangen in deze zaak verschillen daarnaast ook nog enorm tussen de verschillende landen en mogendheden en dat maakt de berichtgeving niet altijd even helder en eerlijk. Dus blijft het vooral ook zaak om daarin ook altijd de eigen informatiekanalen te blijven raadplegen, want dat kan in onze tijd (met internet bij de hand) gelukkig een heel stuk makkelijker dan destijds in de Middeleeuwen ten tijde van de pest . . . .

Voor mij is naar de toekomst kijken vooral ook leren van het verleden. Op open zee is een schip best nog wel behoorlijk op koers te houden door alleen maar naar het kielzog achter de boot te kijken. Vanuit dat onmiskenbare en goed zichtbare spoor is op zich altijd nog wel een logische koers(verwachting) te bepalen. Wat Corona betreft is het "Covid-19 dashboard" (van de Johns Hopkins-universiteit) daarvoor een prima website, waar wereldwijd per land de Corona-gegevens actueel bijgehouden worden en deze ook in hun eigen nationale grafieken te bekijken zijn. En dan schrik je er toch echt wel van hoe exponentieel groeiend dat er in de meeste landen nog steeds uitziet. We zijn er dus nog lang niet . . . .

Maar daar wordt je gelukkig ook blij verrast met de Nederlandse (en een groot deel van de Europese) grafiek, die op dit moment al een duidelijk asymptotische afzwakking kent. Waar wij aanvankelijk (en waarschijnlijk als notoire "globetrotters"), aan het begin van de pandemie, nog op de vijfde plek qua geregistreerd aantal besmettingen gestaan hebben, zijn we inmiddels al afgezakt tot voorbij de veertigste plek. Gewoon omdat we ons met zijn allen kennelijk behoorlijk gedragen hebben de afgelopen tijd . . . .

Kijkend naar ons eigen land blijft dat oorspronkelijke liedje dan ook nog steeds door mijn hoofd malen: "15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde". En dat gaat het beste als iedereen dat intrinsiek kan opbrengen, omdat ze daar zelf uiteindelijk ook de noodzaak en de behoefte van inzien. Juist nu in deze huidige tijd al, maar ook gewoon straks in de periode erna, als er waarschijnlijk toch wel iets van een werkend medicijn beschikbaar zal zijn. Dus laat dát nu de belangrijkste boodschap voor komende Prinsjesdag zijn; blijf vooral rekening met elkaar houden en laat iedereen in hun eigen waarde . . . .

Dus geef elkaar vooral de ruimte, want alleen op die manier is het verantwoord om weer bijeen te komen, ook voor ons als ONDB. En daarop vertrouwend zullen wij, zo we het nu kunnen overzien, straks op die derde dinsdag van september voor het eerst na lange tijd weer een bedrijfsbezoek als informatieve en ouderwets gezellige ONDB-bijeenkomst organiseren. Ik hoop dat jullie daar net zo van harte naar uitkijken als ikzelf . . . .

Hans Zwetsloot
(voorzitter ONDB)

Van de voorzitter

Hans Zwetsloot
STOL architecten bv
0252-216962