AANKONDIGING | 25-05-2020

ONDB nieuwsbericht


Het wordt weer eens tijd voor een bezoek aan de kapper ...Beste ONDB'er,

Begin maart zouden we met het ONDB met zijn allen naar de kapper zijn gegaan. Op 17 maart waren wij van harte welkom geweest bij Create by Mos in Katwijk. Niet alleen voor een gezellig en informatief bedrijfsbezoek, maar zeker ook om, voor wie dat wilde, door Linda Mos en haar team vakkundig onder handen genomen te kunnen worden. Maar hoe anders is het allemaal gelopen . . . .

Begin maart ging het hele land vanwege het Corona-virus in een "intelligente lock-down" en waren ook wij als ONDB genoodzaakt om de voor die maand geplande ONDB-bijeenkomst op het allerlaatste moment alsnog te cancellen. Een "groepsbezoek" aan de kapper kon écht niet meer, waarna al vrij snel daarna zelfs ook het "individuele bezoek" aan diezelfde kapper volledig aan banden gelegd werd. Van een "contact-verbod" binnen no-time naar een "contact-beroepen-verbod". . . .

Het land (of eigenlijk gewoon de hele wereld) kwam binnen enkele weken volledig op zijn kop te staan op een wijze, die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Welk boek je er ook over gelezen had of welke film je er ook over gezien had, dat leek toen nog allemaal fictie en ineens was het in een oogwenk gewoon de harde realiteit geworden. De hele maatschappij stond vanaf dat moment volledig in het teken van die vrij ongelijke strijd tegen een onbekend en razendsnel om zich heen grijpend virus.

Dat leidde uiteindelijk al heel snel tot het van regeringswege opleggen van verregaande en ingrijpende maatregelen, zoals: reisverboden, samenscholingsverboden en onmiddellijke sluiting van scholen, sportclubs en horeca. En bij het vrij onverwachte overlijden van mijn moeder (gelukkig zonder enig Corona-verband) moesten we de uitnodigingen voor de uitvaart helaas zelfs decimeren tot slechts 30 personen . . . .

Hele beroepsgroepen werden met één pennenstreek van hogerhand buiten spel gezet. Ja, er werd vanuit de overheid op zich dan wel financiële noodhulp aangekondigd, maar dat was voor de meesten maar een simpele pleister op een hevig bloedende slagaderlijke bloeding. Het trof ons allemaal, zij het zeker niet in gelijke mate. Waar de ene ondernemer door al dit gedoe zelfs tot extra omzet gekomen is of hij in ieder geval "relatief normaal" heeft kunnen doorwerken, zijn andere ondernemers totaal stil komen te staan. Dit met alle (financiële) gevolgen van dien . . . .

Sinds begin deze maand is de weg naar versoepeling van de maatregelen weer heel zachtjes ingezet. Lagere scholen gaan weer open, het (buiten)sporten kan voor een deel weer binnen strikte richtlijnen gaan plaatsvinden en we kunnen weer wat makkelijker naar de winkels. Maar voor velen van ons is er helaas nog lang geen (economisch verantwoorde) oplossing voor deze malaise in het zicht. Alles "in het belang van ons allen", al wordt er inmiddels steeds meer aan de wijze van de bescherming van dat belang getwijfeld . . . .

Laten we vooral hopen dat het langzaam weer opstarten van de "nieuwe-anderhalve-meter-economie" vanaf nu alleen nog maar weer een weg omhoog is. En laat er (zoals het nu al weer even dreigde in Zuid-Korea) vooral geen nieuwe "Corona-golven" achteraan komen, want dat zou waarschijnlijk de doodsteek voor velen van ons zijn.

Ik hoop dan ook van harte dat dat ons allen bespaard blijft en wens u allen allereerst een goede gezondheid en daarnaast vooral ook beterschap in de bedrijfsvoering toe. En dat we met zijn allen maar snel weer naar de kapper mogen gaan, want bij mij hangt die "lo(c)k" inmiddels wel heel erg "down" . . . .

Hans Zwetsloot
(voorzitter ONDB)


Dan nog twee andere zaken die vermeldenswaardig zijn

Op de ALV van februari spraken we twee dingen af, die inmiddels een andere aanpak of een nadere toelichting vergen.

Allereerst gaan we er vanuit dat we dit jaar de "Voedselbank-dag" (de uitgaansdag voor de kinderen van de ouders, die gebruik maken van de verschillende Voedselbanken in de regio) niet zullen kunnen organiseren. Om die reden hebben we besloten om het dit jaar daarvoor beschikbare budget (ooit door de jubileumveiling bijeengebracht) op twee manieren aan te wenden. Het eerste deel van het budget gaat direct naar de betreffende kinderen, die anders gewoon mee hadden gekund; dit in de vorm van een waardebon voor een gezinsbezoek aan Duinrell of Linnaeushof, die ze dan zelf op een passend moment kunnen besteden. Het andere deel willen we binnenkort al gebruiken om mee te helpen met het verder inrichten van de nieuwe Kinderhoek in de net verhuisde Voedselbank van Katwijk. We zullen u over dat laatste waarschijnlijk later nog wel wat nader berichten, zeker ook omdat daar eventueel altijd nog extra (financiële) hulp vanuit onze leden bij zou mogen komen kijken.

Daarnaast hebben wij op de ALV besloten om de contributie voor het ONDB ook voor 2020 weer op € 150,-- (excl. b.t.w.) vast te stellen. Daarvan zijn inmiddels de nota's verstuurd, waarbij we, mede vanwege het toen nog onbekende inzicht in het komende Corona-gedoe", de betaaltermijn op 4 maanden gezet hebben. Daar is van een paar mensen kritiek op gekomen, die we op zich niet geheel terecht vinden. Het sturen van de nota's is gewoon de uitwerking van de gezamenlijk gemaakte afspraak. En mocht het in deze gekke tijd onverhoopt even niet passen om het betreffende bedrag binnen die verlengde periode te betalen, dan is daar in incidentele gevallen natuurlijk altijd op individuele basis nog wel een mouw aan te passen qua eventueel benodigd extra uitstel van betaling. Op de kosten van het ONDB-lidmaatschap laten we natuurlijk nooit iemand in de problemen komen.

Het ONDB staat er daarbij om bekend dat het haar geld altijd via de events weer terug naar de leden laat vloeien. Dat hebben we in het verleden altijd gedaan en dat zullen we in de toekomst ook blijven doen. Voor dat jaarprogramma is de jaarlijkse contributie altijd een schijntje gebleken. U kunt er vanuit gaan dat, zodra het weer verantwoord is om events te organiseren we dat dan ook zo snel mogelijk weer zullen gaan doen. Vorige week is de Activiteitencommissie dan ook al weer bij elkaar gekomen om, kijkend naar de bestaande beperkingen en naar de verwachte verruimingen, gezamenlijk te kijken wat er straks allemaal wel en niet kan. En mocht dat nu allemaal toch echt niet gaan lukken het komende jaar, dan zal dat het volgende jaar echt wel netjes gecompenseerd gaan worden. Geheel in de geest van hoe we dat al jaren doen. Dus ook daar volgt op enig moment nog wel nadere info over.


 

Laatste Nieuws


Afgelopen dinsdag zijn door Mark Rutte de verwachte verdere versoepelingen afgekondigd. Daaronder de voorzichtige openstelling van de horeca en het onder voorwaarden laten vervallen van het verbod op samenkomsten. Wij gaan daar zo snel mogelijk mee aan de slag. U hoort/leest binnenkort uiteraard meer van ons.

Tot snel.

Bestuur en activiteitencommissie ONDB.


 

Van de voorzitter

Hans Zwetsloot
STOL architecten bv
(0252) 21 69 62