AANKONDIGING | 19-02-2019

ONDB jaarvergadering met Kevin Weijers

Er is meer mogelijk dan je denkt

Op 19 februari komt het ONDB bij elkaar voor de jaarlijkse ledenvergadering. Ho nou! Niet stoppen met lezen. Het is niet saai. Dit jaar pimpen we de bijeenkomst op met een lezing van Kevin Weijers, Chief Exploration Officer van Rond de Wereld in 80 Experimenten. En dat wil je echt niet missen. Zijn boodschap: Je kunt in elke omgeving met nieuwe ideeën aan de slag, als je het maar klein en stapsgewijs aanpakt.
Maar eerst gaan we dus vergaderen. Het bestuur belooft dat het een efficiënte vergadering wordt. Kort en bondig. Daarna neemt Kevin Weijers ons op beeldende wijze mee in zijn inspirerende verhaal en na afloop is er, zoals altijd, nog volop gelegenheid om gezellig wat te drinken en bij te praten.
Gastvrij Cheers!
De ledenvergadering is in het altijd gastvrije Cheers! in Voorhout, Herenstraat 106, tegenover de kerk. Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang vergadering 20:00 uur. Lees onder de column van onze voorzitter meer over Kevin Weijers. We zien je graag op 19 februari!

Namens het bestuur en de activiteitencommissie,

Hans Zwetsloot, voorzitter
Joyce Lustberg, secretaris
Wilbert Star, penningmeester
Daniel Sandifort, coördinator activiteitencommissie
Fred Duijnstee, coördinator goede doelen

N.B. De vergaderstukken sturen we je in de komende weken per mail toe.
 
Rond de Wereld in 80 Experimenten

Eind 2015 stapte Kevin Weijers, toen 26 oud, op het vliegtuig naar Hanoi. Zijn zelfgekozen uitdaging: bedrijven rond de wereld helpen nieuwe ideeën te lanceren, in ruil voor eten en onderdak. Zijn manier om te leren, steeds van perspectief te wisselen, nieuwe mensen en culturen te ontdekken. Tegelijk probeert hij van waarde te zijn voor de mensen die hij ontmoet.

Ervaringen rijker
Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder. Kevin heeft ervaring opgedaan in diverse delen van de wereld en vertelt er enthousiast over. Hij hielp een voetbalclub in Singapore bij de marketing, gaf les op een middelbare school in Kaapstad, stampte op blote voeten druiven tot sap op Sicilië en koppelde 5 Zuid-Afrikaanse bedrijven aan 5 Nederlandse bedrijven om lokale problemen aan te pakken.

Van complex naar simpel
“Ik help nieuwe ideeën uitvoeren of bestaande problemen oplossen”, schrijft hij op zijn website. Meestal vraag ik: ‘Wat speelt al maanden door je hoofd, maar komt niet van de grond?’ Vaak is dit een belangrijk, maar minder urgent project. Ik vertaal dit (complexe) onderwerp naar een (simpel) experiment (wat niet betekent dat het makkelijk is), en ontdek in 7 tot 10 dagen wat wel en niet werkt.”
 

Van de voorzitter

Hans Zwetsloot
STOL architecten bv
(0252) 21 69 62

Wie jarig is trakteert . . . .


Beste Lezer,

Opgericht in 1999, is het ONDB ook dit jaar weer aan een nieuw 'kroonjaar' toe. Dit keer onze 20e verjaardag. En zoals het een goede 'jarige' betaamt wordt er ook dit keer getrakteerd. En goed ook, want dat blijft in dit geval namelijk niet bij dat ene keertje op de verjaardag zelf, nee, dat doen we in 2019 gewoon het hele jaar door . . . .
Toen ik in 2008 aantrad in het bestuur hebben we daar ooit de 'Willem Vriend-norm' geïntroduceerd. Een onszelf opgelegde financiële norm (genoemd naar de toenmalige penningmeester), waarbij we er als bestuur voor dienden te zorgen, dat er altijd minimaal één jaar contributie in kas zou zijn. Dit als veilige buffer voor als het eens een keertje een periode wat langer tegen zou zitten. In de daaropvolgende tien jaren is dat vermogen inmiddels echter gegroeid naar ruim twee maal de 'Willem Vriend-norm'. Maar dat kan, naar onze huidige bestuurlijke mening, toch ook niet echt de bedoeling zijn. Het gaat bij het ONDB immers vooral om de continuïteit en niet om het maken van winst. Vandaar dat wij het als bestuur nu tijd vinden om jullie dit komende jubileumjaar nu eens écht goed te gaan trakteren . . . .

Het huidige royale eigen vermogen van het ONDB is door de jaren grotendeels bijeengebracht door de huidige leden (en deels ook door een aantal inmiddels vertrokken leden). Het besteden ervan dient naar onze mening dan ook vooral ten goede te komen aan die huidige leden (en voor een deel ook aan de ongetwijfeld dit jaar ook nog komende nieuwe leden). Dat beleid, van het 'normaliseren' van het eigen vermogen, hebben we vorig jaar al voorzichtig ingezet, maar het door ons voor 2018 geplande, best al royale, verlies is uiteindelijk toch niet zo hoog uitgekomen als gepland . . . . 

Daarom zetten we in dit 20-jarige jubileumjaar gewoon in op een nóg groter verlies van dit keer wel 20 K; oftewel duizend euro voor elk jaar dat het ONDB bestaat. Gewoon, omdat het kan en omdat dat zo lekker klinkt. Of we dat ook gaan halen, dat weten we nog niet, maar mocht het onverhoopt niet lukken, dan is dat natuurlijk ook helemaal niet erg. Belangrijk is wel dat jullie er met allen eerst jullie instemming aan geven op de komende jaarvergadering. Het blijft tenslotte niet alleen ons, maar juist ook jullie geld . . . .

Nu is gewoon opmaken geen kunst, maar geld zorgvuldig en met beleid besteden is dat wél. En wij kiezen als bestuur uiteraard voor die laatste 'kunstige' weg, waarbij we onze Activiteitencommissie voldoende in staat achten om verantwoord met dit, voor dit jaar enorm verhoogde, jaarbudget om te gaan. Hun jarenlange historie heeft hun kostenbewustheid al lang bewezen en de eerste interne jaarbegroting voor de activiteiten van dit jaar laat dit ook nu weer zien. We hebben het als bestuur gewoon nog wat extra verhoogd en ze hoeven dit jaar eigenlijk alleen maar de geplande events nóg bijzonderder te maken . . . .

Vorige maand hebben we in Amsterdam (bij Gassan Diamonds, bij het Amsterdam Light Festival en bij de Vijf Vlieghen) daar al een 'schitterend' voorbeeld van gezien. Dat was een 'briljante' aftrap van ons jubileumjaar. Voor wie erbij geweest is zegt dat genoeg, voor wie het gemist heeft, zoek gewoon (de foto's van) het verslag nog even op op onze website. Of kom gewoon naar de komende ALV, waar Daniel Sandifort, de coördinator van de Activiteitencommissie, ongetwijfeld nog wel het één en ander zal gaan vertellen over het nog komende niet-alledaagse jubileumprogramma van dit jaar . . . .

Het vasthouden van de huidige kwaliteit van de bijeenkomsten (met dank aan al onze 'kanjers' van de Activiteitencommissie), met dit jaar gewoon nóg iets vaker een zelfgeorganiseerd 'wow-evenement' er tussendoor, zal uiteindelijk leiden tot een nóg aantrekkelijkere ONDB. Dat leidt dan automatisch weer naar een nóg hogere opkomst op de bijeenkomsten (met ongetwijfeld méér nieuwe en hopelijk ook nóg meer bestaande leden) en dat betekent nóg meer exposure voor het organiserende bedrijf en ook nóg meer netwerkmogelijkheden voor ons allen. En daar is het destijds bij het ONDB uiteindelijk toch allemaal om begonnen . . . . .

Ik hoop jullie dab ook nog veel vaker tegen te komen in dit feestelijke jaar. Laten we daar dan gelijk alvast maar mee beginnen op 19 februari bij Cheers!, op de ledenvergadering van het ONDB . . . .
           
Hans Zwetsloot


(voorzitter ONDB)