AANKONDIGING | 20-02-2018

ONDB Ledenvergadering

Als bestuur van het ONDB willen we je, mede namens de Activiteitencommissie, graag van harte uitnodigen voor de jaarvergadering van het ONDB. De “ALV” wordt dit jaar gehouden bij Restaurant Cheers aan de Herenstraat 106 te Voorhout (recht tegenover de H. Bartholomeuskerk).
 

Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang vergadering 20:00 uur.

Na afloop van het formele gedeelte is er uiteraard weer alle gelegenheid om nog te kunnen netwerken en om gezellig met elkaar te blijven napraten.

Jij bent er toch ook bij de 20e!


Namens bestuur en mede namens de Activiteitencommissie,

Hans Zwetsloot / voorzitter

Joyce Lustberg / secretaris

Wilbert Star / penningmeester

Daniel Sandifort / coördinator Activiteitencommissie

 
N.B.:  De bijbehorende vergaderstukken zullen je ergens in de komende weken per mail worden toegestuurd.

Van de voorzitter

Hans Zwetsloot
STOL architecten bv
0252-216962

Beter te vroeg dan te laat . . . .


Beste Lezer,

Bij vrijwel alle clubs en verenigingen in de regio draait de ‘bedrijfsvoering’ op vrijwilligers. Mensen, die zich geheel vrijwillig en met hart en ziel inzetten om van die club of vereniging een succes te maken. En dat verdient op zijn tijd zondermeer een welgemeend applaus. Alleen dat wordt niet altijd (tijdig) gegeven . . . .  
 
Gelukkig is dat applaus in de regel niet de echte drijfveer voor die vrijwilligers. Die doen het vooral omdat ze het leuk vinden om ergens bij te horen en om daar naar beste kunnen een steentje aan bij te kunnen dragen. Iedereen weer op zijn/haar eigen niveau. Gewoon, omdat ze er op die manier toe doen en dat geeft dan vanzelf al die, zo belangrijke, ‘eigen voldoening’. Dat geeft hen die benodigde intrinsieke motivatie en maakt dat ze niet afhankelijk zijn van dat incidentele schouderklopje of applaus, dat er veelal niet zal komen. En daarmee zou het wachten daarop dus nog wel eens teleurstellend lang kunnen duren. Dat incidentele compliment is alleen maar een ‘extra bonus’, die je heel af en toe ten deel zal vallen . . . .

Bij het ONDB hebben we ook grote groep vrijwilligers, waarbij er ook dit jaar weer een paar zijn, die na jaren van inzet gaan stoppen met hun taak. Dit jaar zijn dat Annemieke Stoop, Peter Vonk, Paul Steenkist en Bjorn Waterreus. Bij de komende ALV zullen we ze extra in het zonnetje zetten met een passend afscheidscadeau en met een welgemeend en daverend applaus. Dit als dank voor hun jarenlange inzet en ook als die ‘extra bonus’, die we ze in hun actieve rol misschien wel veel te weinig ten deel hebben laten vallen. Maar daar is hun inzet en betrokkenheid echt niet minder om geweest . . . .

Afgelopen zaterdag was ik bij de crematie van Leo van der Zon. Een indrukwekkend gebeuren. Onvoorstelbaar dat iemand, door een recent opgelopen acute malaria, zomaar ineens uit het leven weggerukt kan worden. Zo’n grote vent, zo’n klein muggetje en dan toch zo’n ongelijke strijd . . . .

Het was er ontzettend druk, want Leo kon je, als je zijn vele vrijwilligers-taken bekeek, bijna als ‘beroeps-vrijwilliger’ betitelen. En overal waar hij zich voor inzette deed hij er ook toe. En overal haalde hij er zijn eigen voldoening uit. Intrinsiek gemotiveerd, daar heeft geld niets mee te maken. Hij heeft er zelf een betaalde ‘wethoudersbaan’ voor afgezegd om zijn geliefde ‘vrijwilligersbaan’ als corso-directeur te (mogen) behouden . . . .

Aan het einde van de bijeenkomst was er een indrukwekkend en minutenlang applaus voor Leo. Hij hoorde dat natuurlijk zelf niet meer, maar zijn nabestaanden gelukkig wel. Toch nog die ‘extra bonus’, die hem onderweg ongetwijfeld te weinig ten deel gevallen zal zijn. Maar daar is zijn inzet en betrokkenheid echt niet minder om geweest . . . .    
    
Laat dit verhaal een aanleiding zijn om de complimenten en de waardering voor de (vrijwillige) medemens niet altijd maar tot het einde te bewaren. Geef ze die ‘extra bonus’ ook al onderweg en juist als ze nog in het volle daglicht opereren en dus niet pas als ‘de zon’ al is ondergegaan . . . .

Hans Zwetsloot

(voorzitter ONDB)