AANKONDIGING | 17-03-2015

Decos & Reminder.nl... een prima stel!

In samenwerking met Peter Murauer van Reminder.nl zijn we op 17 maart te gast bij Decos in Noordwijk. Bij het Noordwijkse Decos - dat zich in het Space BusinessPark bevindt - wordt 100% papierloos gewerkt in een kantoor dat eruitziet als een meteoriet die is neergestort in een maanlandschap.

Het futuristische pand kenmerkt zich door enorm schuine muren, grote open ruimtes, glazen wanden en met nauwelijks kasten of prullenbakken. Het innovatieve IT-bedrijf loopt voorop waar het gaat om digitalisering: alles is digitaal, zelfs de receptioniste, en ook het toilet is tegenwoordig papierloos. Maar wat ook opvalt is dat het bedrijf juist de mens centraal stelt – want daar gaat het bij Decos écht om. IT is ‘slechts’ een middel om mensen en informatie met elkaar te verbinden. Is papierloos werken voor jou nog toekomstmuziek? Bij Decos is het al dagelijkse realiteit. CEO en oprichter Paul Veger neemt je graag mee naar morgen! 
Na de presentatie van Paul Veger zal Robert-Jan Meerpoel een korte presentatie geven over Reminder.nl. Dit bedrijf heeft een geweldige applicatie gebouwd voor het online beheer van al je overeenkomsten, abonnementen & garantiebewijzen. Kortom: nooit meer te laat opzeggen van je contracten of abonnementen: dat scheelt je dus veel tijd en geld!

Na deze korte presentaties krijgen we natuurlijk ook nog de gelegenheid om het hele pand te bezichtigen waarna er uiteraard nog gezellig doorgepraat kan worden tijdens de borrel.

Wij nodigen jullie van harte uit voor deze leerzame bijeenkomst. Ook een introducé is van harte welkom, maar let op… vanwege de ruimte in deze lokatie is het wel ´vol is wel vol´!

NB: mocht je je (te snel) hebben opgegeven maar blijkt dat je toch niet aanwezig kunt zijn, meld je dan zo spoedig mogelijk weer af via de nieuwsbrief. Zo ontstaat er weer ruimte voor anderen voor deze avond en beperken we de ‘no-shows’. Bedankt alvast!

Tot ziens op 17 maart.
 

Van de voorzitter

Hans Zwetsloot
STOL architecten bv
(0252) 21 69 62

Steen, papier en schaar . . . .Beste Lezer,

Steen, papier en schaar . . . . Op zich drie relatief simpele zaken, die niet direct symbool voor innovatie lijken te staan. Toch hebben die drie dingen voor onze kinderen, de “volwassenen voor de toekomst”, nu al vaak een beslissende rol bij het maken van de keuzes in hun doen en laten. Beslissen is dan eigenlijk weer kinderspel . . . . . 
In Noordwijk ligt ook een “Steen”; midden in het Space Business Park ligt daar ineens de meteoriet van Decos. Op het oog zomaar neergestort in het er omheen gelegen, kale maanlandschap. Een prachtig pand met een bewust gekozen uitstraling, dat symbool staat voor de filosofie van het bedrijf: “Today we define tomorrow’s destiny”.

Met name die “Steen” staat juist wel voor innovatie. Daar heerst “Het Nieuwe Werken”, maar dan wel in het kwadraat. Over alles is nagedacht, tot in het extreme aan toe, en alles wordt daarbij in het werk gesteld om de mens zo centraal mogelijk te stellen en de technologie daarbij de ondersteuning te laten zijn. Technologie, die dan veelal ook weer door het bedrijf zelf ontwikkeld wordt, al of niet in co-creatie met de andere partners. Alles op tablets, alles digitaal, alles virtueel en alles in de cloud. de receptioniste is er al vervangen door een touchscreen in een kantoor waar robots overal in de rondte rijden om “de afstanden te verkleinen”. Welkom in de wereld van morgen . . . .

“Papier” staat er ook centraal, althans het ontbreken van dat papier dan, want bij Decos is alles papierloos. Geen kasten, geen ordners, geen verslagen, geen memo’s, nee, zelfs geen prullenbakken en ook geen pin-ups aan de muur. Chriet Titulaer, onze vroegere “visionair van de toekomst” zou er zijn vingers bij aflikken. Hoewel dat hier letterlijk bezien wel link kan zijn, omdat hier zelfs ook het toiletpapier schijnt te ontbreken.

Dan valt er dus eigenlijk niets meer te knippen zou je denken, maar ook dat is een misvatting, want de “Schaar” wordt er toch nog volop gehanteerd, juist nu. Men is momenteel namelijk druk bezig om het hele management er tussenuit te knippen. Hiërarchische structuren worden er als niet meer van deze tijd gezien; op naar de platte, zelfsturende teams. Ondernemerschap aanwakkeren en creativiteit prikkelen, oftewel “connected werken”, zoals men dat bij Decos noemt, volgens de 70-20-10-regel en met eigen OKR’s (Objectives and Key Results), eigen kwartaaldoelen en eigen jaarplannen. Projecteer dat maar eens op je eigen bedrijf . . . .

Fantastisch dus om er met het ONDB eens een kijkje te mogen komen nemen, want juist die overtreffende trap prikkelt vaak de eigen ondernemersgeest. Het maakt dat je buiten de gebaande paden leert kijken en denken en dat leidt dan (op termijn) vaak weer tot de gewenste (en vooral ook intrinsiek gestuurde) veranderingen binnen de eigen organisatie. Wetende dat stilstand in de regel achteruitgang betekent en dat aanpassing aan de veranderende wereld een basisvoorwaarde voor de continuïteit van het eigen bedrijf is, is deze bijeenkomst een onbetwiste aanrader. Al is het maar voor het toiletbezoek . . . .

En mocht je zelf nog niet weten of je hier bedrijfsmatig al klaar voor bent, of mocht je het wél weten, maar nog niet durven, dan is er altijd nog die ouderwetse manier om voor de toekomst te kunnen kiezen, namelijk: steen, papier en schaar . . . .
           
Hans Zwetsloot

(voorzitter ONDB)
 
N.B.:
De komende tijd is er bij het ONDB heel veel “ruimte voor ruimte”. Naast de maart-bijeenkomst bij de “Steen uit de Ruimte” van Decos brengen we in april ook nog een bezoek aan onze “Mens uit de Ruimte”. Op 21 april a.s. is astronaut André Kuipers onze “buitenaardse” spreker op de april-bijeenkomst in de Muze in Noordwijk. Noteer deze twee speciale events dus snel in je agenda, ook als die nog van papier is . . . .