AANKONDIGING | 17-02-2015

Algemene ledenvergadering


Beste %voornaam%,

Als bestuur van het ONDB willen we je, mede namens de Activiteitencommissie, graag van harte uitnodigen voor de jaarvergadering van het ONDB. 
De “ALV” wordt dit jaar gehouden bij Landgoed Tespelduyn in Noordwijkerhout. Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang vergadering 20:00 uur. Na afloop van het formele gedeelte is er uiteraard weer alle gelegenheid om nog te kunnen netwerken en om gezellig met elkaar te blijven napraten.

Dus tot de 17e, namens bestuur en mede namens de Activiteitencommissie,
 
Hans Zwetsloot / voorzitter
Noëlla van Dijk / secretaris/vice-voorzitter
Harry Graman / penningmeester
Johanna Snel / goede doelen
Peter Vonk / voorzitter Activiteitencommissie

 
N.B.:
De bijbehorende vergaderstukken zullen je komende week per mail worden toegestuurd.Wil je voorafgaand aan de ALV even een hapje eten dan kan dat uiteraard bij Landgoed Tespelduyn.

Zo is er een Madiwodo-schotel à € 10,50:
Stamppot zuurkool met gebakken spekjes, jus en rookworst
 
Of een 3-gangen weekmenu à € 29,50 bestaande uit:

Op Spaanse wijze gemarineerde zalmfilet, met pepers,
olijven en zeezout geserveerd met een sherrysaus
***
Gegrilde varkensentrecote met een sjalotten bieslooksaus
***
Parfait van witte chocolade met een vleugje vanille,
versierd met gemarineerde vijgen
 
Reserveren graag telefonisch op (0252) 24 13 36 bij Landgoed Tespelduyn! 

Van de voorzitter

Hans Zwetsloot
STOL architecten bv
(0252) 21 69 62

We maken weer winst, wat erg !!


Beste Lezer,

Terugkijkend op vier jaar voorzitterschap kan ik slechts constateren dat het heel goed gaat met het ONDB. En dat is mooi, maar het kan nog veel beter, want we maken inmiddels weer teveel winst . . . . . 
En daar willen we dus vanaf, want we zitten op dit moment royaal boven de "Willem Vriend-norm" (één jaar contributie in kas). Toch doen we dat niet door het verlagen van de contributie of door méér te gaan betalen voor dezelfde diensten. Nee, we kiezen er juist voor om nóg meer te gaan bieden voor hetzelfde geld. Dit uiteraard wel met het behoud van het eigen ONDB-karakter van de bijeenkomsten.

Nu is gewoon opmaken geen kunst, maar geld zorgvuldig en met beleid besteden is dat wél. En wij kiezen als bestuur uiteraard voor die laatste "kunstige" weg, waarbij we onze Activiteiten Commissie voldoende in staat achten om verantwoord met het wederom aanzienlijk verhoogde jaarbudget om te gaan. Hun jarenlange historie heeft hun kostenbewustheid al lang bewezen en de eerste interne jaarbegroting voor de activiteiten van dit jaar laat dit ook nu weer zien.

Dus kom nou niet gelijk met allerlei wilde ideeën over meerdaagse reisjes naar Barcelona, Dubai of nog verder, want dat valt naar onze mening onder "gewoon opmaken". Wij zijn van mening dat de Activiteiten Commissie hierin aan zet is en daar zal Peter Vonk (als voorzitter van de Activiteiten Commissie) ons op de jaarvergadering alles over kunnen vertellen. Wel staan ze natuurlijk altijd open voor elk "wél kunstig" idee, maar dan wel voor de iets langere termijn, want het jaarprogramma voor het eerste gedeelte van 2015 is inmiddels al weer bijna rond.

Het vasthouden van de huidige kwaliteit van de bijeenkomsten (met dank aan al onze “kanjers” van de Activiteiten Commissie), met indien mogelijk nog nét iets vaker een zelfgeorganiseerd "wow-evenement" er tussendoor, zal uiteindelijk leiden tot een nóg aantrekkelijkere ONDB. Dat leidt dan automatisch weer naar een nóg hogere opkomst op de bijeenkomsten (met ongetwijfeld méér nieuwe en hopelijk ook nóg meer bestaande leden) en dat betekent nóg meer exposure voor het organiserende bedrijf en ook nóg meer netwerkmogelijkheden voor ons allen. En daar is het destijds bij het ONDB uiteindelijk toch allemaal om begonnen . . . . .

Naast Peter zullen uiteraard ook Harry Graman, Noëlla van Dijk en Johanna Snel nog even kort hun werkgebieden toelichten, respectievelijk financiën, secretariaat en goede doelen. Aansluitend zal er nog de bestuursverkiezing plaatsvinden om het bestuur op sterkte te kunnen houden, waarvoor een tweetal mensen te (her)kiezen zijn, namelijk Wilbert Star (van Wezel accountants en adviseurs) en ikzelf. Tenslotte nemen we ook nog afscheid van twee aftredende bestuursleden (Harry en Johanna) en van twee vertrekkende leden van de Activiteiten Commissie (Henk van den Anker en Monique Smits).

En daarna kunnen we met zijn allen gewoon weer royaal aan de (borrel)praat, want we maken er ook dit keer weer een gezellige avond van.

Dus tot op de ledenvergadering van het ONDB op Landgoed Tespelduyn !!
           
Hans Zwetsloot

(voorzitter ONDB)