VERSLAG | 20-05-2014

ONDB Jubileumveiling

Een onvoorstelbaar mooie opbrengst. Trots op onze club!

Na maanden van intensieve voorbereidingen was het op 20 mei 2014 dan eindelijk zover: onze ONDB-Jubileumveiling op Landgoed Tespelduyn in Noordwijkerhout. Deze avond stond volledig in het teken van ons goede doel: ‘de Kinderen van de diverse Voedselbanken in de Duin- en Bollenstreek’. 
Vanaf 19.00 uur was de zaal open en was het al snel een gezellige boel. Iedereen kon genieten van een lekker kopje koffie en een heerlijk stukje appeltaart. Zo rond de klok van 20.00 uur, toen alle aanwezigen hun veilingformulier hadden ingeleverd, trapte onze voorzitter, Hans Zwetsloot, de avond af door iedereen welkom te heten. Vervolgens nam Noëlla van Dijk de microfoon en maakte iedereen duidelijk welke spelregels er nageleefd moesten worden om het geheel eerlijk en ordentelijk te laten verlopen. Vervolgens kwamen ook alvast de prijzen voorbij die verloot zouden worden tijdens de loterij aan het eind van de avond. Dit om de verkoop van de loten op gang te brengen.

Hierna namen onze veilingmeesters van deze avond, te weten Dick Bader en Jaap Meiland het woord en begonnen met de veiling. Bij de eerste veilingstukken was duidelijk dat de aanwezigen, ruim 150 in getal, nog een beetje op gang geholpen moesten worden. Daarna zat de vaart er echter goed in en werd op de diverse kavels flink geboden. Om beurten zorgden Dick en Jaap er in een sneltreinvaart voor dat het publiek niet de kans kreeg om in te dutten. Een en ander werd visueel ondersteund door een powerpoint die op de diverse schermen in de zaal te zien was en waarop iedere kavel goed zichtbaar werd gepresenteerd. Alleen een korte break, waarbij wederom aandacht besteed werd aan de prijzen voor de loterij, onderbrak de veiling. Uiteindelijk lukte het de veilingmeesters om rond de klok van 22.30 uur alle veilingstukken geveild te hebben. 
 
Na een korte pauze, die nodig was om de opbrengst van de loterij te bepalen, werden de prijzen van de loterij verloot. Ook hier zaten leuke prijzen bij. Niet voor niets leverde de loterij ook een mooi bedrag op.

Na de verloting was er nog een soort toegift veiling. Enkele veilingstukken werden eerder op de avond geveild en door de bieder(s) nogmaals aangeboden. Daarnaast werden er nog enkele kavels spontaan aangeboden tijdens deze bijzondere avond. Aan het eind van deze avond werd het tijd om de balans op te maken. De opbrengst van de veiling werd symbolisch overhandigd door Johanna Snel, die al jaren verantwoordelijk is voor de organisatie van de uitgangsdag voor de kinderen, aan twee vertegenwoordigers van de voedselbanken uit de Duin- en Bollenstreek. Een enorme ovatie kwam uit de zaal toen de opbrengst bekend gemaakt werd:  € 30.170,-!

De enorme inzet van de Veilingcommissie, het voltallige bestuur en de veilingmeesters alsmede de bereidheid van de diverse leden, maar ook niet-leden, om veel kavels ter beschikking te stellen en de mensen in de zaal die bereid waren om voor het goede doel hun portemonnee te trekken heeft geleid tot dit fantastische bedrag waar we als club meer dan trots op mogen zijn.

Met deze opbrengst kunnen wij de komende 5 jaar weer deze fantastische dag organiseren voor de kinderen die het zo enorm waarderen dat wij dit voor hen doen. Heel veel dank aan iedereen die hier een steentje (groot of klein) aan heeft bijgedragen en chapeau!

De Veilingcommissie.
Bekijk hier het foto verslag Layer 1