AANKONDIGING | 15-10-2013

Co-creatie: hype of trend?


Iedereen is welkom tijdens het ONDB netwerkevent op 15 oktober 2013. Laat je inspireren in Kidszoo door communicatiebureau Aan Zee!


Ga googlen en je ziet dat co-creatie een uitermate populair begrip is. Co-creatie is echter een containerbegrip, er zijn veel manieren waarop het wordt ingevuld. Steven de Bruijne is Creatief Directeur bij communicatiebureau Aan Zee. Op 15 oktober vertelt hij over de verandering die hij en zijn bureau de afgelopen twee jaar hebben doorgemaakt. In hoog tempo laat hij enkele vormen van co-creatie de revue passeren en geeft inzicht in de voor- en nadelen van deze aanpak. Het feit dat Aan Zee de ambitie heeft om HET co-creatiebureau van Nederland te worden verraadt een vooringenomen antwoord op de stelling. Ervaren is geloven, dus besluiten we de bijeenkomst met een co-creatie-uitdaging. In verschillende groepen gaan we nadenken over de toekomst van de ONDB. Waar staan we over een jaar en hoe ziet de ideale bijeenkomst er dan uit? We rekenen op je komst en inzet.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur  Ontvangst in Kidszoo 
20.00 uur  Presentatie Steven de Bruijne
20.30 uur  Co-Creatie 
21.00 uur  Netwerken
22.30 uur  Afsluiting avond

Locatie en parkeren
Op 15 oktober ben jij van harte welkom bij Kidszoo op de Pletterij 3 in Noordwijkerhout. Laat je verrassen en inspireren door het toonaangevende communicatiebureau Aan Zee. Er is voldoende ruimte om te parkeren en om een introducé kennis te laten maken met de ONDB.

Van de voorzitter

Hans Zwetsloot
STOL architecten bv
(0252) 21 69 62

 

Op zoek naar de intrinsieke verandering...


Beste Lezer,

Als voorzitter van het ONDB meen ik toch weer eens even een stukje jaarlijkse teleurstelling met jullie te moeten delen. 
Geen teleurstelling in mezelf, maar teleurstelling in “enkelen van ons”. Was het het eerste maar, dan kon ik er gelijk wat aan doen, want alleen ik kan mijn eigen gedrag veranderen. En dat gaat vaak heel makkelijk als ik me maar eerst bewust ben van de gevolgen van mijn gedrag op of voor anderen. Ik hoop daarom dat dit voorwoord bij die “enkelen van ons” nu wel tot dat kennelijk noodzakelijke stukje bewustwording mag leiden om de gewenste intrinsieke verandering bij hen te veroorzaken. Ik heb er alle vertrouwen in, aan hen om het waar te maken.

Als ONDB hebben we een razendenthousiaste en supergemotiveerde Activiteitencommissie. Niets is hun teveel om elke maand weer een nieuwe, verrassende, onderhoudende en vaak spraakmakende bijeenkomst te organiseren. En dat doen ze heel goed. Chapeaux voor hen allen!

De ene keer een activiteit namens het ONDB zelf, de andere keer een bijeenkomst bij één van de leden. En altijd is daarbij weer die ene vraag aan de orde: “Wie komt er dit keer wel en wie komt er niet?”. En die wordt altijd pas op de avond zelf beantwoord en dat leidt de laatste tijd nog wel eens tot teleurstelling. Op de meest actuele sticker-lijst (een computeruitdraai met de aanmeldingen tot aan de dag ervoor) blijven altijd weer een aantal stickers over (de “NO-SHOWS”) en komen we altijd weer een aantal stickers tekort (de “SURPRISE-SHOWS”). En zo worden elke maand helaas dan weer die “enkelen van ons” tastbaar voor ons. En dat is verdomd jammer... Niet jammer voor die “enkelen van ons”, maar jammer voor de organisatie en voor de rest van de aanwezigen.

Een ONDB-bijeenkomst is een “besloten feest”, veelal met de mogelijkheid om een vooraf aangemelde introducé mee te kunnen nemen. En daarbij is het van belang om de hoeveelheid gasten nauwkeurig in te kunnen schatten. Dat kan te maken hebben met allerlei zaken als de catering, het geluid, de zitplaatsen, de veiligheid, de goody-bags, etc., maar heeft uiteindelijk vooral ook te maken met de kosten. En daar willen we economisch verantwoord mee omgaan, dus we trachten vooraf altijd weer zoveel mogelijk het aanbod af te stemmen op de vraag (en dus niet andersom !!). De dillemma’s daarbij zouden jullie toch ongetwijfeld ook zelf moeten herkennen van alle door jullie zelf georganiseerde feestjes.

Dus om zo exact mogelijk te weten op hoeveel mensen we mogen (en moeten) rekenen stellen we elke keer opnieuw weer de vraag of jullie wel of niet komen en die is elke keer opnieuw alleen maar door jullie zelf te beantwoorden. Doe dat dan ook!! En mocht er onverhoopt iets gebeuren waardoor het aanvankelijk gegeven antwoord op het laatste moment toch wijzigt geef dan even een seintje. Ofwel door in te loggen en het eerdere antwoord te herzien, ofwel door even één van de projectleiders te bellen (die staan onderaan de uitnodigingen). Dat is wel zo netjes naar de gastvrouw of -heer van de betreffende avond.

Ik wil benadrukken dat het bij “de meesten van ons” natuurlijk wel goed gaat en die wil ik bij deze dan ook bedanken voor hun stiptheid. Hou dat vast, zou ik zeggen. En aan de “enkelen van ons” wil ik vooral de uitdaging geven om voortaan intrinsiek bij de “meesten van ons” te willen gaan horen. Dat moet toch makkelijk op te brengen zijn, dat laten “die meesten van ons” al maandelijks zien.

The “NO-SHOW” must stop, because the “SHOW” must go on...