VERSLAG | 19-02-2013

Jaarvergadering ONDB 19 februari 2013

Met de jaarvergadering waren we dit jaar te gast bij CHEERS in Voorhout van de gastheren Tony en Kevin. Ondanks de vakantietijd waren toch een 70 leden aanwezig in de sfeervolle ruimte van Cheers. De officiële notulen volgen nog in een later stadium maar hierbij alvast een globale samenvatting van de avond.
Hans Zwetsloot doet als voorzitter de aftrap en heet iedereen van harte welkom waarna Tony van Cheers uitlegt hoe zij het Oude Parochiehuis hebben verbouwd tot een ruimte waar men lekker kan zitten voor een hapje en een drankje en waar ook ruimte is om een goed feest te vieren.
Na het goedkeuren van de notulen van 2012 is het woord aan Harry.

Harry Graman is volgens de kascommissie geslaagd voor zijn administratie maar met zulke kleine cijfers in beeld is dat voor de toeschouwers niet echt te lezen (gelukkig waren de stukken vooraf al rondgestuurd en heeft iedereen zich van te voren kunnen inlezen). Het overschot is afgelopen jaar iets gegroeid t.o.v.2011.
In 2013 zullen de kosten hoger zijn door de noodzakelijke aanpassingen van de website en omdat we meer aan de activiteiten wensen uit te geven. Besloten wordt dan ook dat de contributie daarom niet gewijzigd wordt.

Noëlla van Dijk is daarna aan de beurt en geeft aan wat haar “spannende” taak van secretaris inhoudt en dat er afgelopen jaar zich uiteindelijk 5 leden minder hebben aangemeld dan er zich hebben afgemeld. Het ledental blijft daarmee stabiel.

Rolf Drost geeft aan dat er een aantal wijzigingen zijn geweest in de samenstelling van de Activiteiten Commissie en dat er nu weer elf personen actief zijn. Hierna volgt een samenvatting wat er afgelopen jaar gedaan is met als nieuw fenomeen het Grand Gala in Huis ter Duin in december wat zeer goed bezocht en uiterst geslaagd was.

Voor 2013 staat er weer maandelijks een bijeenkomst klaar, maar het bezoek in maart naar Heineken, waar velen zich toch echt op verheugden, Het alternatief is echter ook heel goed: We gaan schieten bij de Katwijkse Schietvereniging. Iedereen kan hier laten zien welke scherpschutter er in hem/haar schuilt.

Johanna Snel vertelt daarna hoe de dag met de kinderen van de Voedselbank is verlopen.
Op deze schitterende dag wordt iedereen met de bus opgehaald en naar de Olmenhorst gebracht waar de kinderen hun eigen High Tea mogen maken en na de speurtocht ook opeten. Hierna brengt de bus van Brouwer's Tours een ieder naar de Kaag waar de sloepen klaar liggen om de kinderen naar de speedboot en de zeilboten te brengen. Door het warme weer wordt er ook veel gezwommen en de begeleiders moeten dan natuurlijk ook mee het water in (Fred, Johanna roept vrijwilligers zich aan te melden voor de volgende dag uit met de kinderen van de Voedselbank,

Hans heeft als man van de communicatie twee mededelingen. Eén is dat we volgend jaar weer een lustrum hebben en de vraag is: is er animo als we weer een veiling met kavels zouden houden voor het goede doel. Bij de vraag wie er tegen was ging er geen hand de lucht in en kan er dus een commissie ingesteld gaan worden om dit te organiseren. Aansluitend daarbij is besloten dat we het huidige doel, de kinderen van de Voedselbanken in onze regio,

Punt twee is de aanpassingen van de website die hard nodig zijn. Hans legt uit dat vier leden is gevraagd een offerte in te dienen en dat Daniël Sandifort daarbij de laagste offerte had en er inmiddels overeenstemming met hem is bereikt. Hans bedankt ook de andere drie voor hun  "verenigingsvriendelijke" offertes en de inspanningen die ze gedaan hebben.
Hans geeft verder aan dat in het bestuur niemand aftredend is maar als iemand vindt dat er een bestuurslid bij kan komen voor speciale taken hij/zij zich dan kan aanmelden. Onder luid applaus wordt aangegeven dat het bestuur nog een jaar mag doorgaan.

Bij de rondvraag komt de vraag: zijn “specials”  (kleinere speciale bijeenkomsten op de eerste dinsdag van de maand door leden georganiseerd omdat zijn geen grote aantallen kunnen ontvangen) nog mogelijk. Antwoord is duidelijk ; Ja, geen probleem. Voor zover nu bekend zijn er twee specials: in juni is de Bizzgolf-voorronde  en in september is er een Mosselavond. Beiden worden door derden georganiseerd en hebben de ONDB gevraagd dit kenbaar te maken bij de leden.

Na dit officiële gedeelte is het tijd voor het netwerken onder het genot van een hapje en een drankje in de gezellige zaal van CHEERS en was het nog tot laat onrustig in Voorhout.