Ondernemersnetwerk duin- en bollenstreek

Opzegging


Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per mail of per post) naar de secretaris. Opzegging kan alleen per einde van het lopende kalenderjaar. Opzegging dient daarbij uiterlijk vóór 1 december van het lopende jaar te geschieden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap nog door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.