Introducees

Naast het persoonlijk lidmaatschap kent het ONDB ook een introducéregeling. Deze is bedoeld ter verbetering van het eigen netwerk van de leden. Met deze regeling heeft ieder lid de unieke kans om een eigen relatie te laten kennismaken met het ONDB. Het is een uitnodiging van ondernemers aan ondernemers om weer andere ondernemers te ontmoeten in een jong, initiatiefrijk en leuk netwerk. Daarmee is deze regeling voor ieder lid geworden tot een persoonlijke meerwaarde naar de eigen bedrijfsrelaties.

Een aantal bijeenkomsten zijn alleen voor leden (soms zelfs incl. hun eigen partners); dit wordt altijd vooraf in de uitnodiging aangegeven.

Op de andere bijeenkomsten zijn introducees ter kennismaking met onze vereniging van harte welkom, mits zij vooraf door een lid zijn aangemeld (in beginsel max. één introducee per keer). Daarbij gaan we er vanuit dat introducees maximaal twee keer als introducee mogen meekomen. Daarna verwachten we dat de betreffende introducee zelf zou moeten kunnen beslissen om al of niet lid van het ONDB te worden.

Als introducee worden aangemerkt alle mensen die in basis voldoen aan de voorwaarden om lid te kunnen worden van het ONDB (zie boven bij: Leden). Het is dus niet de bedoeling om de eigen partner als introducee mee te nemen, tenzij deze wel onder de voorwaarden om lid te kunnen worden valt.