Ondernemersnetwerk duin- en bollenstreek

Contributie


De contributie van het ONDB bedraagt op dit moment € 150,-- (exclusief b.t.w.) per kalenderjaar. Dit wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Bij aanmelding in de tweede helft van het jaar, dus vanaf 1 juli, dient men voor de rest van dat jaar de halve contributie te betalen. 

Voor deze bijdrage ontvangen de leden een attractief, innovatief, informerend, afwisselend en bovenal informeel jaarvullend programma.