Ondernemersnetwerk duin- en bollenstreek

ONDB leden

Sorteer op Bedrijfsnaam | Persoonsnaam
Rogier de Bonth

Kompreno: Workshops en training die de effectiviteit van mensen én teams verhoogt. Voor een goede samenwerking zijn 3 essentieel factoren nodig. Als 1 van deze factoren niet of te weinig aanwezig is, is de samenwerking tussen mensen en/of teams gedoemd te mislukken. Deze factoren zijn: - Inzicht. - Begrip. - Respect. Drie instrumenten hiervoor zijn: - Insights Discovery. - Bubbles & Behavior. - The human side of Agile - Scrum. Champagne Experience: Champagne Experience zorgt voor krachtige communicatie door champagne. Champagne is uniek. Het heeft iets magisch, iets bijzonders. Iedere champagne heeft zijn eigen unieke verhaal. Verhalen over historische feiten, karakteristieken en andere wetenswaardigheden. Deze verhalen dienen als metafoor om bedrijfsboodschappen, business thema’s of producten kracht bij te zetten. Als invulling van een klanten- of personeelsevent wordt het geheel omkleed met een interactieve uitleg over de achtergrond van champagne. Door de juiste mix van bubbels en business wordt ervoor gezorgd dat een boodschap lang onthouden wordt. En dat moet natuurlijk geproefd worden...